Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont mostu w km 27+780 w miejscowości Nowa Sucha w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705” - nr postępowania 148/18

Numer postępowania:

148/18
Termin składania ofert: 2018-08-31 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
DETAL MOSTY Piotr Włoch, Krzysztof Grodzicki s.c.
32-440 Sułkowice
Biertowice 26
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 278174.34 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-08-16 14:46:53

Data modyfikacji: 2018-08-30 09:12:17

Wersja: 1


Powiadom znajomego