Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Dostawa soli drogowej do zwalczania śliskości na drogach wojewódzkich w sezonie 2018/2019”  – nr postępowania 154/18

Numer postępowania:

154/18
Termin składania ofert: 2018-09-27 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Kopalnia Soli KŁODAWA S.A.
62-650 Kłodawa
Al. 1000-lecia 2
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%).
Cena oferty: 6390135.36 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-08-20 07:21:21

Data modyfikacji: 2018-09-25 13:46:50

Wersja: 1


Powiadom znajomego