Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW w Łazach dz. ew. nr 81/1 – budowa budynku administracyjno - socjalnego, budynku magazynowo – garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu – w systemie projektuj buduj”  - nr postępowania 174/18

Numer postępowania:

174/18
Termin składania ofert: 2018-09-06 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-08-21 14:36:11

Data modyfikacji: 2018-08-21 14:45:20

Wersja: 1


Powiadom znajomego