Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Dokończenie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 6+982 do km 8+714 na terenie gminy Zakrzew, powiat radomski, województwo mazowieckie” - nr postępowania 195/18

Numer postępowania:

195/18
Termin składania ofert: 2018-09-06 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
PPHU BRUKER Artur Piwowarczk
26-600 Radom
ul. Wośnicka 96
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 681550.38 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-08-22 15:04:46

Data modyfikacji: 2018-08-22 15:09:16

Wersja: 1


Powiadom znajomego