Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 705 w ciągu ulicy Chopina od Ronda Jana Pawła II do torów kolejki wąskotorowej w Sochaczewie w ramach zadania – „Projekt przebudowy ulicy Chopina w Sochaczewie” – (Etap I i Etap II) -  - nr postępowania 207/18

Numer postępowania:

207/18
Termin składania ofert: 2018-09-25 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Lider Konsorcjum: GRANAR Sp z o.o.,
01-770 Warszawa
ul. Sady Żoliborskie 3/137
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 10806197.35 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-09-03 11:05:38

Data modyfikacji: 2018-09-20 10:49:20

Wersja: 1


Powiadom znajomego