Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa- Węgrów na odcinku od km 20+643 do km 24+495 wraz z budową kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej nr 637 na terenie Miasta Sulejówek” – nr postępowania 204/18

Numer postępowania:

204/18
Termin składania ofert: 2018-09-19 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
KND INVEST Dariusz Zieliński
07-215 Obryte
Zambski Kościelne 15,
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 266910.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-09-07 10:23:09

Data modyfikacji: 2018-09-07 10:36:47

Wersja: 1


Powiadom znajomego