Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski – Leszno – Błonie – Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (rzeczywisty kilometraż: od km 41+178 do km 51+599) na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice; powiatów: grodziskiego i żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc.  Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice)” – przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM - nr postępowania 206/18

Numer postępowania:

206/18
Termin składania ofert: 2018-11-05 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
KND INVEST Dariusz Zieliński
07-215 Obryte
Zambski Kościelne 15,
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 536772.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-09-18 13:04:20

Data modyfikacji: 2018-10-30 14:49:38

Wersja: 1


Powiadom znajomego