Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin – Wyszków na odcinku od km 0+000 do km 6+350 na terenie gminy Gzy i Gołymin Ośrodek, powiatu pułtuskiego i powiatu ciechanowskiego”- nr postępowania 196/18

Numer postępowania:

196/18
Termin składania ofert: 2018-11-19 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk
06-100 Pułtusk
Kacice 76
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 16969696.96 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-09-18 14:57:09

Data modyfikacji: 2018-11-07 15:42:27

Wersja: 1


Powiadom znajomego