Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+350 do km 57+600 oraz 69+230 do km 72+781 – przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM” – nr postępowania 219/18

Numer postępowania:

219/18
Termin składania ofert: 2018-10-10 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
PHU BAUMARK
07-202 Wyszków
ul. Świętojańska 106
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 334560.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-09-21 14:11:13

Data modyfikacji: 2018-10-01 10:54:06

Wersja: 1


Powiadom znajomego