Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont cząstkowy nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 631 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Okunin od km 3+780 do km 4+212 strona lewa, na terenie powiatu nowodworskiego” - nr postępowania 218/18

 

Numer postępowania:

218/18
Termin składania ofert: 2018-10-10 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
SORTED Sp. z o.o.
05-500 Piaseczno
Chyliczki, ul. Wschodnia 27B,
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 338250.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-09-24 13:04:47

Data modyfikacji: 2018-09-24 14:54:41

Wersja: 1


Powiadom znajomego