Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 2 zadania”   – nr postępowania 222/18

Numer postępowania:

222/18
Termin składania ofert: 2018-10-16 o godz 10:00:00

Część 1

Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Grudusku, Rejon Drogowy Ciechanów.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie informuje, że na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) unieważnia przedmiotowe postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 503 599,00 złotych brutto w tym na zadanie nr 1 kwotę – 183 614,40 zł i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty złożonej na zadanie nr 1.

Część 2

Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Piasecznie, Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie informuje, że na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) unieważnia przedmiotowe postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 503 599,00 złotych brutto w tym na zadanie nr 2 kwotę - 319 984,50 zł i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty złożonej na zadanie nr 2.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-10-01 11:02:13

Data modyfikacji: 2018-10-01 11:03:53

Wersja: 1


Powiadom znajomego