Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 relacji Klwów – Przysucha - Szydłowiec na odcinku od km 38+400 do km

 45+217 na terenie gminy  Chlewiska powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie”- nr postępowania 208/18

Numer postępowania:

208/18
Termin składania ofert: 2018-11-14 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
BICO GROUP Sp. z o.o.
03-310 Warszawa
ul. Staniewicka 1 lok. 2
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ
Cena oferty: 394355.31 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-10-05 13:54:24

Data modyfikacji: 2018-11-13 13:44:19

Wersja: 1


Powiadom znajomego