Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+772 do km 21+600 w miejscowości Wielgolas na terenie Gminy Latowicz.” - nr postępowania 228/18

Numer postępowania:

228/18
Termin składania ofert: 2018-11-28 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum Firm: Lider- Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Partner- ALTOR Sp. z o.o.
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Kolejowa 28
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 8528437.38 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-10-09 14:39:27

Data modyfikacji: 2018-11-26 09:45:13

Wersja: 1


Powiadom znajomego