Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 694 Przyjmy-Brok-gr. województwa od km 26+496 do km 28+042,70 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną w  miejscowości Małkinia Górna na terenie gminy Małkinia Górna, powiat ostrowski, woj. mazowieckie” - nr postępowania 227/18

Numer postępowania:

227/18
Termin składania ofert: 2018-11-30 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
TRAKCJA PRKiI S.A.
00-120 Warszawa
ul. Złota 59 XVIII p
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 19949000.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-10-16 14:13:45

Data modyfikacji: 2018-11-26 10:09:48

Wersja: 1


Powiadom znajomego