Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Budowa /przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku ok km 53+003 do km 53+476 polegająca na budowie chodników, zjazdów oraz wlotu skrzyżowania ulicy Słowiczej w miejscowości Tłuszcz” - nr postępowania 226/18

Numer postępowania:

226/18
Termin składania ofert: 2018-11-15 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
BRUK-POL Grzegorz Musiński
06-230 Różan
Ul. 3 Maja 14
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 632220.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-10-22 13:17:27

Data modyfikacji: 2018-11-08 13:32:00

Wersja: 1


Powiadom znajomego