Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 876  w zakresie wykonania chodnika, remoncie nawierzchni istniejących zjazdów, remoncie nawierzchni zatoki autobusowej od km 16+076,15 do km 16+710,00 w ul. 1-go Maja w miejscowości Tarczyn, powiat piaseczyński” - nr postępowania 230/18

Numer postępowania:

230/18
Termin składania ofert: 2018-11-30 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
FBSerwis S.A.
01-040 Warszawa
ul. Stawki 40
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 866788.55 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-11-14 11:59:35

Data modyfikacji: 2018-11-14 12:06:33

Wersja: 1


Powiadom znajomego