Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

"Budowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 801 Warszawa - Puławy w zakresie skrzyżowania z drogą gminną nr 131333W, budowy chodnika oraz  budowy i przebudowy zjazdów od km 59+320 do km 59+870 strona prawa  w m. Tarnów  gmina Wilga, powiat garwoliński” - nr postępowania 229/18

Numer postępowania:

229/18
Termin składania ofert: 2018-12-05 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
SORTED Sp. z o.o.
05-500 Piaseczno
Chyliczki, ul. Wschodnia 27B,
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 344400.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-11-19 12:38:32

Data modyfikacji: 2018-11-19 12:44:05

Wersja: 1


Powiadom znajomego