Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 573 w ramach budowy ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w km 29+192 do 30+074 na odcinku Kaleń – Szczawin Kościelny” - nr postępowania 232/18

Numer postępowania:

232/18
Termin składania ofert: 2018-12-11 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD” Paweł Złotowski
99-300 Kutno
Leszczynek 2a
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 929880.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-11-21 09:26:44

Data modyfikacji: 2018-12-04 12:02:25

Wersja: 1


Powiadom znajomego