Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 w ciągu ulicy Chopina od Ronda Jana Pawła II do torów kolejki wąskotorowej w Sochaczewie w ramach zadania – „Projekt przebudowy ulicy Chopina w Sochaczewie” – (Etap I i Etap II)” – nr postępowania 237/18

Numer postępowania:

237/18
Termin składania ofert: 2018-12-05 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
KND INVEST Dariusz Zieliński
07-215 Obryte
Zambski Kościelne 15,
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 94341.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-11-21 13:32:20

Data modyfikacji: 2018-11-30 13:43:37

Wersja: 1


Powiadom znajomego