Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Lucień na odcinku w km 10+618,49 do 10+831,57 w zakresie budowy chodnika, odwodnienia i przebudowy zjazdów”- nr postępowania 231/18

Numer postępowania:

231/18
Termin składania ofert: 2018-12-12 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Zakład Wielobranżowy Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Henryk Pakulski
09-500 Gostynin
Legarda 44
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 236006.21 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-11-23 14:06:55

Data modyfikacji: 2018-11-23 14:09:26

Wersja: 1


Powiadom znajomego