Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka od km 10+020 do km 20+700 (L = 10,680 km.)” - nr postępowania 249/18

Numer postępowania:

249/18
Termin składania ofert: 2018-12-14 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
P.H.U. URBANOWSKI Zenon Urbanowski
06-200 Maków Mazowiecki
ul. Przasnyska 75
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 8333250.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-11-27 13:00:53

Data modyfikacji: 2018-12-07 10:33:39

Wersja: 1


Powiadom znajomego