Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

 „Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo- pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich:

- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 731 ze względu na budowę chodnika w m. Konary, Gmina Warka,

- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 731 ze względu na budowę chodnika w m. Magierowa Wola, Gmina Warka,

- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 731 ze względu na budowę chodnika w m. Dębnowola, Gmina Warka,

- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 731 ze względu na budowę chodnika w m. Piaseczno, Gmina Warka”  - nr postępowania 236/18

Numer postępowania:

236/18
Termin składania ofert: 2018-12-13 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Meltor Sp. z o.o.
05-410 Józefów
ul. Liściasta 11
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 1158134.04 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-11-28 12:46:15

Data modyfikacji: 2018-12-07 10:34:50

Wersja: 1


Powiadom znajomego