Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 731 Potycz – Warka – Białobrzegi na odcinku od km 16+358  do km 19+340 w miejscowości Grzegorzewice/Lechanice, gmina Warka,  powiat grójecki” - nr postępowania 239/18

Numer postępowania:

239/18
Termin składania ofert: 2018-12-18 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno- Drogowych w Grójcu Sp. z o.o
05-60 Jasieniec
ul. Asfaltowa 2
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 5781000.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-11-29 11:12:07

Data modyfikacji: 2018-12-12 09:52:34

Wersja: 1


Powiadom znajomego