Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa  drogi wojewódzkiej nr 574 w zakresie ścieżki pieszo-rowerowej i utwardzenia, budowa odcinka kanalizacji deszczowej, przebudowa zjazdów i sieci telekomunikacyjnej w km 7+687 do 8+007 w granicach pasa drogowego na działce nr 338 w m. Gąbin.” - nr postępowania 238/18

Numer postępowania:

238/18
Termin składania ofert: 2018-12-14 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
„HYDROPOL” Sp. z o. o.
09-500 Gostynin
Ul. Targowa 10 b
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 599748.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-11-29 14:56:51

Data modyfikacji: 2018-11-29 15:00:24

Wersja: 1


Powiadom znajomego