Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 polegająca na rozbiórce istniejącego obiektu mostowego i budowie przepustu na rzece Rokitnica wraz z remontem przepustu w km 32+775 w miejscowości Milanówek” - nr postępowania 255/18

Numer postępowania:

255/18
Termin składania ofert: 2019-01-10 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
FIRMA USŁUGOWA DETAL Piotr Włoch
32-440 Sułkowice
Biertowice 26
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 1397568.44 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-12-07 12:14:14

Data modyfikacji: 2018-12-07 12:19:32

Wersja: 1


Powiadom znajomego