Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 811 na odcinku od km 15+220 do km 16+218 w m. Horoszki Małe długości 0,998 km na terenie gminy Sarnaki, pow. łosicki, woj. mazowieckie” - nr postępowania 252/18

Numer postępowania:

252/18
Termin składania ofert: 2019-01-04 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.
21-100 Lubartów
ul. Krańcowa 7
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 887938.72 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-12-11 12:21:16

Data modyfikacji: 2018-12-17 10:24:59

Wersja: 1


Powiadom znajomego