Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka – Orło na odcinku od km 43+770 do km 53+353” – nr postępowania 241/18

Numer postępowania:

241/18
Termin składania ofert: 2019-01-09 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
RAWAY Rafał Piotrowski
04-028 Warszawa
Al. Stanów Zjednoczonych 51
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 197907.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-12-14 14:23:36

Data modyfikacji: 2019-01-03 15:11:42

Wersja: 1


Powiadom znajomego