Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont  drogi wojewódzkiej nr 571 na odcinku od km 18+400 do km 22+450 (L=4,050km) z wyłączeniem mostów w miejscowościach Cieksyn i Pieścirogi, na terenie gminy Nasielsk” - nr postępowania 253/18

Numer postępowania:

253/18
Termin składania ofert: 2019-01-16 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
PHU TOWEMO Monika Szczygieł
05-400 Otwock
ul. Żeromskiego 73K
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 1834527.17 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-12-17 14:42:47

Data modyfikacji: 2018-12-20 14:34:40

Wersja: 1


Powiadom znajomego