Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 696 na odcinku od km 0+050 m. Węgrów do km 4+743 m. Szaruty długości 4,693 km na terenie miasta Węgrów i gminy Liw, pow. węgrowski, woj. mazowieckie” - nr postępowania 254/18

Numer postępowania:

254/18
Termin składania ofert: 2019-01-11 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Czystość Spółka Jawna Szpańscy Jerzy, Jacek Dawid
05-200 Wołomin
ul. Sławkowska 22
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 2799816.06 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-12-19 12:27:52

Data modyfikacji: 2018-12-19 12:59:30

Wersja: 1


Powiadom znajomego