Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 620 na trzech odcinkach od km 10+200 do km 10+700, od km 11+275 do km 12+440 i od km 12+600 do km 13+300 (L = 2,365 km) na terenie gminy Świercze” - nr postępowania 005/19

Numer postępowania:

005/19
Termin składania ofert: 2019-01-24 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Czystość Spółka Jawna Szpańscy Jerzy, Jacek Dawid
05-200 Wołomin
ul. Sławkowska 22
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 889998.14 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-01-04 13:01:05

Data modyfikacji: 2019-01-04 13:03:06

Wersja: 1


Powiadom znajomego