Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 691 w km 6+930 do km 9+170, gmina Garbatka- Letnisko, powiat kozienicki, woj.  mazowieckie” - nr postępowania 014/19

Numer postępowania:

014/19
Termin składania ofert: 2019-02-05 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Zwoleń
26-700 Zwoleń
ul. Doktora Perzyny 84A
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 1612717.24 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-01-07 13:15:13

Data modyfikacji: 2019-01-25 11:10:14

Wersja: 1


Powiadom znajomego