Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 631 od km 1+687 do km 2+000 i od km 4+211 do km 4+950 (L=1,052 km) na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki, pow. nowodworski” - nr postępowania 007/19

Numer postępowania:

007/19
Termin składania ofert: 2019-01-25 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
P.H.U. PRIMA Bogdan Głuchowski
96-500 Sochaczew
Karwowo 8
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 647403.24 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-01-07 14:47:40

Data modyfikacji: 2019-01-17 15:41:05

Wersja: 1


Powiadom znajomego