Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

 

„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez Kanał Bródnowski w km 16+321 drogi wojewódzkiej nr 631 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” - nr postępowania 004/19

Numer postępowania:

004/19
Termin składania ofert: 2019-01-24 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe A-Z BUD Zbigniew Frąk
26-600 Radom
ul. Stalowa 3
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 2222610.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-01-08 11:08:33

Data modyfikacji: 2019-01-21 13:26:53

Wersja: 1


Powiadom znajomego