Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin - Wyszków na odcinku od km 0+000 do km 6+350 na terenie gminy Gzy i Gołymin Ośrodek, powiatu pułtuskiego i powiatu ciechanowskiego" - nr postępowania 012/19

Numer postępowania:

012/19
Termin składania ofert: 2019-01-17 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
KND INVEST Dariusz Zieliński
07-215 Obryte
Zambski Kościelne 15,
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 117711.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-01-09 14:46:34

Data modyfikacji: 2019-01-09 15:28:38

Wersja: 1


Powiadom znajomego