Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku od km 51+758 m. Wólka Nosowska do km 54+589 gr. województwa dł. 2,831 km na terenie gminy Stara Kornica, pow. łosicki, woj. mazowieckie” - nr postępowania 019/19

Numer postępowania:

019/19
Termin składania ofert: 2019-01-29 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o. o.
08-102 Siedlce
ul. Brzeska 128
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 2274267.27 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-01-11 14:57:46

Data modyfikacji: 2019-01-11 15:06:39

Wersja: 1


Powiadom znajomego