Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 696 na odcinku od km 6+030 miejscowość Szaruty do km 10+650 miejscowość Śnice długości 4,620 km na terenie gminy Liw, pow. węgrowski i na terenie gminy Mokobody, powiat siedlecki, woj. mazowieckie” - nr postępowania 001/19

Numer postępowania:

001/19
Termin składania ofert: 2019-01-31 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
STRABAG Sp. z o.o.
05-800 Pruszków
ul. Parzniewska 10
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 2986779.36 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-01-16 11:50:16

Data modyfikacji: 2019-01-16 11:55:13

Wersja: 1


Powiadom znajomego