Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 739 na odcinku od km 2+200 do km 5+300 w miejscowości Ostrówik, gmina Góra Kalwaria, powiat piaseczyński” - nr postępowania 017/19

Numer postępowania:

017/19
Termin składania ofert: 2019-02-01 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
STRABAG Sp. z o.o.
05-800 Pruszków
ul. Parzniewska 10
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 2140268.56 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-01-17 14:01:05

Data modyfikacji: 2019-01-25 15:16:43

Wersja: 1


Powiadom znajomego