Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 618 na odcinku od km 43+400 do km 44+520 (L=1,120 km) na terenie gminy Wyszków” - nr postępowania 006/19

Numer postępowania:

006/19
Termin składania ofert: 2019-02-06 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o.
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. Brokowska 37
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 459348.63 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-01-18 14:41:08

Data modyfikacji: 2019-01-18 14:43:37

Wersja: 1


Powiadom znajomego