Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 570 na odcinku od km 6+035 do km 7+635 (L=1,600 km) na terenie gminy Naruszewo” - nr postępowania 011/19

Numer postępowania:

011/19
Termin składania ofert: 2019-02-07 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
CZYSTOŚĆ Sp. J. Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid
05-200 Wołomin
ul. Sławkowska 22
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 725526.08 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-01-18 14:47:33

Data modyfikacji: 2019-01-18 14:49:54

Wersja: 1


Powiadom znajomego