Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 736 na odcinku od km 13+900 do km 16+900 Magnuszew do miejscowości Przewóz Tarnowski, gmina Magnuszew, powiat Kozienicki”

- nr postępowania 016/19

Numer postępowania:

016/19
Termin składania ofert: 2019-02-12 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum Firm, Lider: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.
05-604 Jasieniec
ul. Asfaltowa 2
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 2263200.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-01-18 14:53:42

Data modyfikacji: 2019-02-05 13:25:00

Wersja: 1


Powiadom znajomego