Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 719 na wybranych odcinkach drogi od km 44+180 do km 45+155 oraz od km 45+415 do km 46+140 oraz od km 49+180 do km 50+440”  - nr postępowania 003/19

Numer postępowania:

003/19
Termin składania ofert: 2019-02-08 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Południowa 17/19
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 2092061.64 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-01-24 15:07:09

Data modyfikacji: 2019-02-05 13:20:14

Wersja: 1


Powiadom znajomego