Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 571 Naruszewo- Nasielsk- Pułtusk (km 32+820) na skrzyżowaniu  z drogą wojewódzką nr 632 Płońska- Nasielsk- Pułtusk- Marki (km 34+244) w m. Pniewo” - nr postępowania 039/19

Numer postępowania:

039/19
Termin składania ofert: 2019-02-13 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk
06-100 Pułtusk
Kacice 76
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 1543210.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-01-25 11:53:55

Data modyfikacji: 2019-02-07 12:46:21

Wersja: 1


Powiadom znajomego