Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 638 na odcinku od km 0+946 do km 1+246 (L=0,300 km) na terenie gminy Sulejówek” - nr postępowania 008/19

Numer postępowania:

008/19
Termin składania ofert: 2019-02-13 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
PHU TOWEMO Monika Szczygieł
05-400 Otwock
ul. Żeromskiego 73K
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 201351.12 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-01-25 14:02:58

Data modyfikacji: 2019-01-25 14:40:58

Wersja: 1


Powiadom znajomego