Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 (Piaseczno DK nr 79 – Lesznowola – Grójec DK nr 50) na odcinku od km 16+822 do km 19+004 w m. Prażmów, powiat piaseczyński” – nr postępowania 018/19

Numer postępowania:

018/19
Termin składania ofert: 2019-02-06 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
PROEPSIL INŻYNIERIA LĄDOWA Sp. z o.o.
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. Gródźki 3B
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
Cena oferty: 47970.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-01-28 12:36:09

Data modyfikacji: 2019-02-01 09:53:23

Wersja: 1


Powiadom znajomego