Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 694 Przyjmy-Brok-gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Małkinia Górna na terenie gm. Małkinia Górna, pow. ostrowski, woj. mazowieckie” – nr postępowania 040/19

Numer postępowania:

040/19
Termin składania ofert: 2019-02-07 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
PROEPSIL INŻYNIERIA LĄDOWA Sp. z o.o.
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. Gródźki 3B
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 98400.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-01-28 12:48:15

Data modyfikacji: 2019-02-01 09:40:52

Wersja: 1


Powiadom znajomego