Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 relacji Skurów – Jasieniec – Warka – Głowaczów w miejscowości Jasieniec, gmina Jasieniec, powiat grójecki, województwo mazowieckie – etap III od  km 5+115 do km 5+925,20” - nr postępowania 021/19

Numer postępowania:

021/19
Termin składania ofert: 2019-03-26 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.
05-604 Jasieniec
ul. Asfaltowa 2
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 3301999.99 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-01-28 14:15:24

Data modyfikacji: 2019-03-14 14:55:41

Wersja: 1


Powiadom znajomego