Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku  od km 61+730 do km 63+230”  - nr postępowania 031/19

Numer postępowania:

031/19
Termin składania ofert: 2019-02-15 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
P.H.U. PRIMA Bogdan Głuchowski
96-500 Sochaczew
Karwowo 8
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 723986.61 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-01-31 12:06:45

Data modyfikacji: 2019-02-12 13:54:44

Wersja: 1


Powiadom znajomego