Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 80+600 do km 81+360” - nr postępowania 035/19

Numer postępowania:

035/19
Termin składania ofert: 2019-03-01 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum: Lider: MCC S.A. Partner: Molewski Sp. z o.o.
87-860 Chodecz
ul. Kaliska 11
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 406387.45 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-02-01 12:25:16

Data modyfikacji: 2019-02-20 10:19:32

Wersja: 1


Powiadom znajomego