Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 561 na odcinkach: od km 13+230  do km 14+200; od km 17+690 do km 17+952” - nr postępowania 037/19

Numer postępowania:

037/19
Termin składania ofert: 2019-02-26 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. Lipno
87-600 Lipno
Ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 822164.72 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-02-04 10:52:26

Data modyfikacji: 2019-02-20 12:55:16

Wersja: 1


Powiadom znajomego