Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 – ul. Wyszogrodzka w zakresie budowy i przebudowy chodnika wraz z przebudową zjazdów indywidualnych i publicznych na odcinku od km 11+737,19 do km 13+451,00 w Sochaczewie nr ew. dz. 44/3, obręb ew. 0001 Chodaków” - nr postępowania 034/19

Numer postępowania:

034/19
Termin składania ofert: 2019-02-20 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
WIG-KOST
99-414 Kocierzew
Lenartów 25
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 1178447.13 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-02-05 14:11:18

Data modyfikacji: 2019-02-15 12:56:23

Wersja: 1


Powiadom znajomego